event Thông tin fact_check Đánh giá settings_applications Hướng dẫn assessment Thống kê menu

Debian 11 "bullseye" được phát hành

14-08-2021 - Sau hơn 2 năm, dự án mã nguồn mở Debian đã chính thức trình làng phiên bản ổn định (stable version) thứ 11 với tên mã là bullseye. Debian 11 "bullseye" sẽ được hỗ trợ trong 5 năm bởi nhóm Debian Security và nhóm Debian Long Term Support (LTS). Hiện tại, Debian 9 "stretch" đang được hỗ trợ bởi Debian LTS từ 06-07-2020 đến 30-06-2022, còn Debian 10 "buster" sẽ được hỗ trợ bởi Debian LTS từ tháng 07 năm 2022 đến tháng 06 năm 2024.

... còn tiếp ...

Các bài viết khác

Hiện tại chỉ viết mới mấy dòng

DEBIAN.VN © 2021